Onderstaande kopieen van aktes heb ik Leo H. in 1993 in Antwerpen verzameld .


GegevensBorgerhout.jpg


HuwelijkPaulChaja1895.jpg


GeboorteZinaG.jpg


GeboortePaulaEnSacha.jpg


OverlijdenPines1902.jpg
Was ?tweede vrouw van Salomon Zuckerman . Milisstraat is denkik de vertaling van Hoveniersstraat ..


Isabellalei140_97.jpg

Er heeft meerdere malen een omnummering plaatsgevonden van huisnummers , daarom is het niet helemaal zeker welk huis de familie Horowitz bewoonde . Het was in 1993 boven een cafe Den IJzen , maar dat cafe is er niet meer . Ik denk op de foto het meest linkse huis , dat was in 1997 nummer 140 .


JoelEnMalka1914.jpg

____________
(last change of this page 2017/08/04)